ระดับกิจกรรม เหตุการณ์ วันที่ สถานที่ รางวัลรวม(ดอลลาร์สหรัฐ) ลิงค์
ระดับรองลงมา Springville Mobile Legends League 04/20-04/21 Philippines มะนิลา        — ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Mad World Entertainment 04/21 Philippines มะนิลา       58 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา International Youth Centre Open Day 04/27 Malaysia กัวลาลัมเปอร์       97 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Punta Mandla Esports Cup 2019 04/27 Philippines มะนิลา  1,160 ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Timestamp Cyber Cafe 04/27 Philippines มะนิลา        — ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา FirstDataCorp MOBA Tournament 05/04 Philippines มะนิลา        — ลงทะเบียน
ระดับรองลงมา Mobile Legends UAE 05/17-05/25 United Arab Emirates ดูไบ        — ลงทะเบียน