ระดับกิจกรรม เหตุการณ์k วันที่ สถานที่ รางวัลรวม(ดอลลาร์สหรัฐ) ลิงค์
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Pacific 04/01-05/03 Thailand ประเทศไทย 100,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Australia 04/01-05/05 Australia เมลเบิร์น 100,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: China 04/01-05/12 China ประเทศจีน 200,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Korea 04/01-05/12 Korea Republic of เกาหลี 200,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: Europe 04/01-05/31 European Union ยุโรป 200,000 ลิงค์สด
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: North America West 04/01-05/31 United States of America สหรัฐอเมริกา 200,000     —
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: North America East 04/01-05/31 United States of America สหรัฐอเมริกา 200,000     —
สำคัญ Overwatch Contenders 2019 Season 1: South America 04/01-05/31 Brazil อเมริกาใต้ 200,000     —