Tag: Dikeluarkan dari lapangan

“Res James Terluka Parah dalam Pertandingan Melawan Burnmath FC pada Pertandingan Pertamanya”