Tag: Glazer

กลุ่มทุนกาตาร์เต็มใจที่จะจ่ายเงินตามที่ตระกูลเกลเซอร์เรียกร้อง เพื่อให้การซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสร็จโดยสมบูรณ์